x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació