x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Imatge, so i vídeo x Representacions i models