x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Representacions i models x Maquetes i construccions