x Comunicació oral x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Literatura x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Representacions i models