x Comunicació oral x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Literatura x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo