x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Gestió d'informació