x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Eines TIC