x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Literatura x Representacions i models x Sortides i treball de camp