x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Literatura x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita