x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Literatura x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Representacions i models