x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Literatura x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Gestió d'informació