x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació