x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Gestió d'informació