x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Representacions i models x Gestió d'informació