x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita