x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació escrita