x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Literatura x Sortides i treball de camp