x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Comunicació escrita x Literatura x Sortides i treball de camp