x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes