x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Representacions i models x Sortides i treball de camp