x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació escrita x Literatura x Sortides i treball de camp