x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Representacions i models x Literatura