x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Representacions i models x Literatura x Sortides i treball de camp