x Comunicació oral x Literatura x Comunicació escrita x Representacions i models x Sortides i treball de camp