x Comunicació oral x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació