x Comunicació oral x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Representacions i models