x Comunicació oral x Literatura x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació