x Comunicació oral x Literatura x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp