x Comunicació oral x Literatura x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Maquetes i construccions x Comunicació escrita