x Comunicació oral x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Representacions i models x Resolució de problemes