x Comunicació oral x Literatura x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp