x Comunicació oral x Literatura x Resolució de problemes