x Comunicació oral x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Eines TIC