x Comunicació oral x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp