x Comunicació oral x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació escrita