x Comunicació oral x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp