x Comunicació oral x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Representacions i models