x Comunicació oral x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp