x Comunicació oral x Material manipulable x Indagació i recerca x Raonament i argumentació