x Comunicació oral x Material manipulable x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació