x Comunicació oral x Material manipulable x Representacions i models