x Comunicació oral x Material manipulable x Taules i gràfics