x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Comunicació escrita