x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Representacions i models