x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes