x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Eines TIC