x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Gestió d'informació