x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita