x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació escrita x Representacions i models x Resolució de problemes