x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació escrita x Representacions i models x Eines TIC x Sortides i treball de camp